Pretraživanje

Što je HSUSE?

Ciljevi Udruge su

1. Promicati korištenje sunčeve energije na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.
2. Uspostaviti banku podataka svih instaliranih projekata koji koriste sunčevu energiju s osvrtom na ekološki doprinos.
3. Aktivno sudjelovati na svim projektima koji koriste obnovljive izvore energije.

Za ostvarivanje gore navedenih ciljeva Udruga će se koristiti slijedećim djelatnostima:
. edukacija i savjetovanje o korištenju sunčeve energije organiziranjem tečajeva, radionica, tribina, seminara, kongresa i drugih skupova te putem medija,
. suradnja s domaćim i međunarodnim institucijama u svezi korištenja sunčeve energije,
. povezivanje gospodarstvenika, znanstveno-istraživačkih institucija, lokalnih zajednica, tijela državne uprave i ostalih subjekata na projektima koji koriste sunčevu energiju,
. promocija uporabe i drugih obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i racionalnije uporabe energije, te ostalih tehnologija i mjera koje doprinose održivom razvoju i smanjenju onečišćenja okoliša,

Udruga će koristiti i druga sredstva javnog priopćavanja (internet stranice, periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) u skladu s propisima o javnom informiranju i izdavačkoj djelatnosti.

Udruga će izdavati svoje glasilo koje nosi naziv:
SOLARNA TEHNOLOGIJA

Naziv glasila na engleskom jeziku je:
SOLAR TECHNOLOGY