Pretraživanje

Organizacija

Tijela Udruge

Skupština

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je svi članovi Udruge, te po jedan predstavnik svake pravne osobe članice Udruge. Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

Upravni odbor

  1. dr.sc. Ljubomir Majdandžić, predsjednik Udruge
  2. prof.dr.sc. Vladimir Mikuličić, Fakultet elektrotehnike i računarstva
  3. prof. Ljubomir Miščević, Arhitektonski fakultet

Nadzorni odbor

  1. prof.dr.sc. Josip Senečić, Ekonomski fakultet
  2. prof.dr.sc. Božo Udovičić, akademik
  3. mr.sc. Marko Sušac, dipl.iur

Savjet

Opći akti Udruge su:

  • Statut
  • Pravilnik o članstvu