Pretraživanje

Kontakt

Kako do nas?

HRVATSKA STRUČNA UDRUGA ZA
SUNČEVU ENERGIJU
(klik za prikaz na karti)

J. Kavanjina 14
10090 Zagreb

Tel.: 00385 1 38 88 917
Fax: 00385 1 38 88 918
Matični broj: 1808346
OIB: 44284489419
Žiro račun: 2360000-1101714434

e-mail: hsuse@hsuse.hr
web: www.hsuse.hr