Pretraživanje

Članstvo

Postanite članom udruge

Članovi Udruge mogu biti fizičke i pravne osobe.

Fizičke osobe mogu biti redovni i počasni članovi.
Fizičke osobe koje su redovni članovi dijele se na osnovne članove i studentske članove.

Pravne osobe dijele se na profitne i neprofitne.
Profitne pravne osobe dijele se na male, srednje velike i velike prema klasifikaciji Zakona o računovodstvu.


Članarina za 2015. godinu iznosi:

  • osnovni članovi: 100,00 kn
  • studenti: 50,00 kn
  • neprofitne organizacije: 250,00 kn
  • male tvrtke: 500,00 kn
  • srednje velike tvrtke: 1.500,00 kn
  • velike tvrtke: 3.000,00 kn

Godišnja članarina se plaća u jednom obroku, na žiro-račun HSUSE-u ili uplatom u blagajnu. Broj žiro-računa je 2360000-1101714434.

Ako želite postati član HSUSE-u, ispunite pristupnicu i pošaljite je poštom, faksom ili kao prilig (attachment) e-mailom. Pristupnicu možete naći i u uredu HSUSE-u ili zatražiti da Vam je pošaljemo poštom.

Download:

Pristupnica.pdf1625 kb